eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2391

NGC 2391
Voorwerp NGC 2391 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2391 - enkele ster in het sterrenbeeld Geminorum
Type: * -
omvang: B=15.2m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h29m7.6s; Dec= 33°49'33"

Objecten in de buurt: NGC 2389, NGC 2390, NGC 2392, NGC 2393

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.