eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2390

NGC 2390
Voorwerp NGC 2390 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2390 - enkele ster in het sterrenbeeld Geminorum
Type: * -
omvang: B=13.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h29m4.2s; Dec= 33°50'13"

Objecten in de buurt: NGC 2388, NGC 2389, NGC 2391, NGC 2392

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.