eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2390

NGC 2390
Objekt NGC 2390 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2390 - jedna hvězdička v souhvězdí Geminorum
Typ: * -
velikosti: B=13.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h29m4.2s; Dec= 33°50'13"

Nedaleko objekty: NGC 2388, NGC 2389, NGC 2391, NGC 2392

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.