eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2390

NGC 2390
Objekt NGC 2390 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2390 - enda stjärna i stjärnbild Geminorum
Typ: * -
magnitud: B=13.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h29m4.2s; Dec= 33°50'13"

Närliggande objekt: NGC 2388, NGC 2389, NGC 2391, NGC 2392

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.