eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2390

NGC 2390
Obiekt NGC 2390 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2390 - jedna gwiazda w konstelacji Bliźnięta
Тип: * -
Wielkość gwiazd: B=13.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h29m4.2s; Dec= 33°50'13"

Sąsiadujące obiekty: NGC 2388, NGC 2389, NGC 2391, NGC 2392

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.