eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2392

NGC 2392
Obiekt NGC 2392 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2392 - mgławica planetarna w konstelacji Bliźnięta
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 0.90'
Wielkość gwiazd: V=9.1m; B=9.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h29m10.8s; Dec= 20°54'45"
Inne nazwy obiektów NGC 2392 : PK 197+17.1, CS=10.5, Eskimo nebula

Sąsiadujące obiekty: NGC 2390, NGC 2391, NGC 2393, NGC 2394

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.