eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2402-2

NGC 2402-2
Objekt NGC 2402-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2402-2 - galax i stjärnbild Canis Minoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.5'
magnitud: V=15.2m; B=16.0m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h30m47.8s; Dec= 9°39'14"
rödförskjutning (z): 0.017435
Avståndet från solen till NGC 2402-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 73.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2402-2 : PGC 200236, UGC 3891, MCG 2-19-4, CGCG 57-15

Närliggande objekt: NGC 2401, NGC 2402-1, NGC 2403, NGC 2404

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.