eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2402-1

NGC 2402-1
Objekt NGC 2402-1 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2402-1 - galax i stjärnbild Canis Minoris
Typ: E? -
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.8'
magnitud: V=13.9m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h30m46.5s; Dec= 9°38'51"
rödförskjutning (z): 0.017679
Avståndet från solen till NGC 2402-1: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 74.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2402-1 : PGC 21176, UGC 3891, MCG 2-19-4, CGCG 57-15

Närliggande objekt: NGC 2400, NGC 2401, NGC 2402-2, NGC 2403

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.