eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2402-1

NGC 2402-1
objekt NGC 2402-1 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2402-1 - galakse i stjernebildet Canis Minoris
Typen: E? -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'x0.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.9m; B=14.9m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t30m46.5s; Dec= 9°38'51"
Rødforskyvning (z): 0.017679
Avstand fra solen til NGC 2402-1: basert på redshiftverdien (z) - 74.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2402-1 : PGC 21176, UGC 3891, MCG 2-19-4, CGCG 57-15

Naboobjekter: NGC 2400, NGC 2401, NGC 2402-2, NGC 2403

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.