eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2405-2

NGC 2405-2
objekt NGC 2405-2 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2405-2 - galakse i stjernebildet Geminorum
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.30'x0.3'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t32m15.1s; Dec= 25°54'21"
Rødforskyvning (z): 0.018877
Avstand fra solen til NGC 2405-2: basert på redshiftverdien (z) - 79.7 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2405-2 : MCG 4-18-26, CGCG 117-51, VV 643

Naboobjekter: NGC 2404, NGC 2405-1, NGC 2406, NGC 2407

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.