eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2405-2

NGC 2405-2
Objekt NGC 2405-2 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2405-2 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.3'
magnitud: V=14.5m; B=15.5m
Ytans ljusstyrka: 12.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h32m15.1s; Dec= 25°54'21"
rödförskjutning (z): 0.018877
Avståndet från solen till NGC 2405-2: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 79.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2405-2 : MCG 4-18-26, CGCG 117-51, VV 643

Närliggande objekt: NGC 2404, NGC 2405-1, NGC 2406, NGC 2407

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.