eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2409

NGC 2409
Objekt NGC 2409 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2409 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Puppis
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 2.50'
velikosti: V=7.3m; B=7.5m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h31m36.7s; Dec= -17°11'23"
Jiné názvy objektu NGC 2409 : Bochum 4

Nedaleko objekty: NGC 2407, NGC 2408, NGC 2410, NGC 2411

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.