eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2409

NGC 2409
Objekt NGC 2409 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2409 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Puppis
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 2.50'
magnitud: V=7.3m; B=7.5m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h31m36.7s; Dec= -17°11'23"
Övriga namn på objektet NGC 2409 : Bochum 4

Närliggande objekt: NGC 2407, NGC 2408, NGC 2410, NGC 2411

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.