eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2417

NGC 2417
Voorwerp NGC 2417 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2417 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Carinae
Type: Sbc -
De hoekige afmetingen: 2.80'x1.9'
omvang: V=12.0m; B=12.8m
De helderheid van het oppervlak: 13.7 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h30m12.1s; Dec= -62°15'9"
roodverschuiving (z): 0.010704
De afstand van de zon tot NGC 2417: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 45.2 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2417 : PGC 21155, ESO 123-15, AM 0729-620, IRAS 07295-6208

Objecten in de buurt: NGC 2415, NGC 2416, NGC 2418, NGC 2419

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.