eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2418

NGC 2418
Voorwerp NGC 2418 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2418 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Geminorum
Type: E0 - elliptisch sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.80'x1.8'
omvang: V=12.2m; B=13.2m
De helderheid van het oppervlak: 13.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h36m37.4s; Dec= 17°53'2"
roodverschuiving (z): 0.016802
De afstand van de zon tot NGC 2418: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 71.0 Mpc;
Andere namen van het object NGC 2418 : PGC 21382, UGC 3931, MCG 3-20-8, CGCG 87-17, Arp 165

Objecten in de buurt: NGC 2416, NGC 2417, NGC 2419, NGC 2420

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.