eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2418

NGC 2418
Objekt NGC 2418 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2418 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: E0 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.8'
magnitud: V=12.2m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h36m37.4s; Dec= 17°53'2"
rödförskjutning (z): 0.016802
Avståndet från solen till NGC 2418: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2418 : PGC 21382, UGC 3931, MCG 3-20-8, CGCG 87-17, Arp 165

Närliggande objekt: NGC 2416, NGC 2417, NGC 2419, NGC 2420

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.