eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2418

NGC 2418
objekt NGC 2418 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2418 - galakse i stjernebildet Geminorum
Typen: E0 - elliptisk galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'x1.8'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.2m; B=13.2m
Overflate lysstyrke: 13.4 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t36m37.4s; Dec= 17°53'2"
Rødforskyvning (z): 0.016802
Avstand fra solen til NGC 2418: basert på redshiftverdien (z) - 71.0 Mpc;
Andre objektnavn NGC 2418 : PGC 21382, UGC 3931, MCG 3-20-8, CGCG 87-17, Arp 165

Naboobjekter: NGC 2416, NGC 2417, NGC 2419, NGC 2420

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.