eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2429B

NGC 2429B
Objekt NGC 2429B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2429B - galax i stjärnbild Lyncis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.1'
magnitud: V=16.5m; B=17.5m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h43m51.8s; Dec= 52°20'53"
rödförskjutning (z): 0.018183
Avståndet från solen till NGC 2429B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 76.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2429B : PGC 21663, MCG 9-13-40, VV 284, KCPG 138A

Närliggande objekt: NGC 2429A, NGC 2429, NGC 2430, NGC 2431

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.