eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2429B

NGC 2429B
Objekt NGC 2429B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2429B - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.1'
veľkosť: V=16.5m; B=17.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h43m51.8s; Dec= 52°20'53"
RedShift (z): 0.018183
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2429B: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2429B : PGC 21663, MCG 9-13-40, VV 284, KCPG 138A

Blízke objekty: NGC 2429A, NGC 2429, NGC 2430, NGC 2431

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.