eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 243

NGC 243
Voorwerp NGC 243 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 243 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Andromedae
Type: S? -
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.4'
omvang: V=13.7m; B=14.6m
De helderheid van het oppervlak: 12.4 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h46m0.7s; Dec= 29°57'35"
roodverschuiving (z): 0.015968
De afstand van de zon tot NGC 243: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 67.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 243 : PGC 2687, MCG 5-2-43, CGCG 500-82, CGCG 501-1

Objecten in de buurt: NGC 241, NGC 242, NGC 244, NGC 245

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.