eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 242

NGC 242
Voorwerp NGC 242 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 242 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Tucanae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.90'
omvang: B=12.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 0h43m33.2s; Dec= -73°26'33"
Andere namen van het object NGC 242 : NGC 241, ESO 29-SC6, in SMC

Objecten in de buurt: NGC 240, NGC 241, NGC 243, NGC 244

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.