eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 242

NGC 242
Objekt NGC 242 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 242 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Tucanae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.90'
velikosti: B=12.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 0h43m33.2s; Dec= -73°26'33"
Jiné názvy objektu NGC 242 : NGC 241, ESO 29-SC6, in SMC

Nedaleko objekty: NGC 240, NGC 241, NGC 243, NGC 244

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.