eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 242

NGC 242
Objekt NGC 242 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 242 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Tucanae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.90'
magnitud: B=12.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h43m33.2s; Dec= -73°26'33"
Övriga namn på objektet NGC 242 : NGC 241, ESO 29-SC6, in SMC

Närliggande objekt: NGC 240, NGC 241, NGC 243, NGC 244

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.