eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2440

NGC 2440
Objekt NGC 2440 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2440 - planetarisk nebula i stjärnbild Puppis
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.32'
magnitud: V=9.4m; B=10.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h41m55.4s; Dec= -18°12'29"
Övriga namn på objektet NGC 2440 : PK 234+2.1, ESO 560-PN9, CS=14.3

Närliggande objekt: NGC 2438, NGC 2439, NGC 2441, NGC 2442

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.