eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
Objekt NGC 2438 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2438 - planetarisk nebula i stjärnbild Puppis
Typ: PN -
Vinkeldimensionerna: 1.27'
magnitud: V=10.8m; B=10.1m
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h41m50.6s; Dec= -14°44'5"
Övriga namn på objektet NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

Närliggande objekt: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.