eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
Voorwerp NGC 2438 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2438 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Puppis
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 1.27'
omvang: V=10.8m; B=10.1m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h41m50.6s; Dec= -14°44'5"
Andere namen van het object NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

Objecten in de buurt: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.