eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
Obiekt NGC 2438 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2438 - mgławica planetarna w konstelacji Rufa
Тип: PN -
Wymiary kątowe: 1.27'
Wielkość gwiazd: V=10.8m; B=10.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h41m50.6s; Dec= -14°44'5"
Inne nazwy obiektów NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

Sąsiadujące obiekty: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.