eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2439

NGC 2439
Obiekt NGC 2439 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2439 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: II3m -
Wymiary kątowe: 9.00'
Wielkość gwiazd: V=6.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 7h40m45.4s; Dec= -31°41'33"
Inne nazwy obiektów NGC 2439 : OCL 688, ESO 429-SC11

Sąsiadujące obiekty: NGC 2437, NGC 2438, NGC 2440, NGC 2441

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.