eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
Objekt NGC 2438 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2438 - planetární mlhovina v souhvězdí Puppis
Typ: PN -
Úhlové rozměry: 1.27'
velikosti: V=10.8m; B=10.1m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h41m50.6s; Dec= -14°44'5"
Jiné názvy objektu NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

Nedaleko objekty: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.