eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2438

NGC 2438
objekt NGC 2438 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2438 - planetarisk tåke i stjernebildet Puppis
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.27'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.8m; B=10.1m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t41m50.6s; Dec= -14°44'5"
Andre objektnavn NGC 2438 : PK 231+4.2, CS=17.7

Naboobjekter: NGC 2436, NGC 2437, NGC 2439, NGC 2440

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.