eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2449

NGC 2449
Objekt NGC 2449 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2449 - galax i stjärnbild Geminorum
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.6'
magnitud: V=13.4m; B=14.2m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 7h47m20.4s; Dec= 26°55'50"
rödförskjutning (z): 0.016318
Avståndet från solen till NGC 2449: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 68.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2449 : PGC 21802, UGC 4026, MCG 5-19-7, CGCG 148-20

Närliggande objekt: NGC 2447, NGC 2448, NGC 2450, NGC 2451

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.