eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2455

NGC 2455
Voorwerp NGC 2455 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2455 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Puppis
Type: III2p -
De hoekige afmetingen: 15.00'
omvang: V=10.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h49m0s; Dec= -21°18'6"
Andere namen van het object NGC 2455 : OCL 636, ESO 560-SC15

Objecten in de buurt: NGC 2453, NGC 2454, NGC 2456, NGC 2457

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.