eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2471

NGC 2471
Objekt NGC 2471 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2471 - dvě hvězdy v souhvězdí Lyncis
Typ: *2 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 7h58m33.2s; Dec= 56°46'32"

Nedaleko objekty: NGC 2469, NGC 2470, NGC 2472, NGC 2473

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.