eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2471

NGC 2471
Voorwerp NGC 2471 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2471 - twee sterren in het sterrenbeeld Lyncis
Type: *2 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 7h58m33.2s; Dec= 56°46'32"

Objecten in de buurt: NGC 2469, NGC 2470, NGC 2472, NGC 2473

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.