eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2491

NGC 2491
Objekt NGC 2491 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2491 - galaxie v súhvezdí Malý pes
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.2'
veľkosť: V=14.8m; B=15.6m
Jas povrchu: 11.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h58m27.3s; Dec= 7°59'4"
Iné mená objektu NGC 2491 : PGC 22353, CGCG 31-7, NPM1G +08.0123

Blízke objekty: NGC 2489, NGC 2490, NGC 2492, NGC 2493

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.