eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2522

NGC 2522
Objekt NGC 2522 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2522 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.3'
veľkosť: V=13.8m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h6m13.5s; Dec= 17°42'24"
RedShift (z): 0.015694
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2522: na základe množstva červeného posunu (z) - 66.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2522 : PGC 22749, UGC 4218, MCG 3-21-14, CGCG 88-31

Blízke objekty: NGC 2520, NGC 2521, NGC 2523B, NGC 2523

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.