eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2522

NGC 2522
Objekt NGC 2522 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2522 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.3'
magnitud: V=13.8m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h6m13.5s; Dec= 17°42'24"
rödförskjutning (z): 0.015694
Avståndet från solen till NGC 2522: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 66.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2522 : PGC 22749, UGC 4218, MCG 3-21-14, CGCG 88-31

Närliggande objekt: NGC 2520, NGC 2521, NGC 2523B, NGC 2523

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.