eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2529

NGC 2529
Objekt NGC 2529 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 2529 - Henry Dreyer řekl souřadnice, objekt nebyl znovu nalezen;
v souhvězdí Cancri
Typ: NF -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 8h6m57.3s; Dec= 17°49'43"

Nedaleko objekty: NGC 2527, NGC 2528, NGC 2530, NGC 2531

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.