eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2546

NGC 2546
objekt NGC 2546 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2546 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Puppis
Typen: III2m -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 70.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=6.3m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t12m24s; Dec= -37°37'0"
Andre objektnavn NGC 2546 : OCL 726, ESO 369-SC7

Naboobjekter: NGC 2544, NGC 2545, NGC 2547, NGC 2548

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.