eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2546

NGC 2546
Obiekt NGC 2546 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2546 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: III2m -
Wymiary kątowe: 70.00'
Wielkość gwiazd: V=6.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h12m24s; Dec= -37°37'0"
Inne nazwy obiektów NGC 2546 : OCL 726, ESO 369-SC7

Sąsiadujące obiekty: NGC 2544, NGC 2545, NGC 2547, NGC 2548

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.