eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2562

NGC 2562
Objekt NGC 2562 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2562 - galax i stjärnbild Cancri
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.00'x0.7'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h20m23.5s; Dec= 21°7'54"
rödförskjutning (z): 0.016675
Avståndet från solen till NGC 2562: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2562 : PGC 23395, UGC 4345, MCG 4-20-31, CGCG 119-63, ARAK 159

Närliggande objekt: NGC 2560, NGC 2561, NGC 2563, NGC 2564

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.