eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2567

NGC 2567
Voorwerp NGC 2567 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2567 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Puppis
Type: III2m -
De hoekige afmetingen: 11.00'
omvang: V=7.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h18m32s; Dec= -30°38'24"
Andere namen van het object NGC 2567 : OCL 708, ESO 431-SC3

Objecten in de buurt: NGC 2565, NGC 2566, NGC 2568, NGC 2569

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.