eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2567

NGC 2567
Obiekt NGC 2567 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 2567 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Rufa
Тип: III2m -
Wymiary kątowe: 11.00'
Wielkość gwiazd: V=7.4m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 8h18m32s; Dec= -30°38'24"
Inne nazwy obiektów NGC 2567 : OCL 708, ESO 431-SC3

Sąsiadujące obiekty: NGC 2565, NGC 2566, NGC 2568, NGC 2569

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.