eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2582

NGC 2582
Objekt NGC 2582 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2582 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x1.2'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h25m12.1s; Dec= 20°20'3"
RedShift (z): 0.014807
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2582: na základe množstva červeného posunu (z) - 62.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2582 : PGC 23630, IC 2359, UGC 4391, MCG 4-20-50, CGCG 89-22, CGCG 119-91

Blízke objekty: NGC 2580, NGC 2581, NGC 2583, NGC 2584

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.