eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2597

NGC 2597
Objekt NGC 2597 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2597 - två stjärnor i stjärnbild Cancri
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h29m57.4s; Dec= 21°30'9"

Närliggande objekt: NGC 2595, NGC 2596, NGC 2598, NGC 2599

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.