eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2606

NGC 2606
Objekt NGC 2606 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2606 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 0.70'x0.3'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 12.5 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h35m34.4s; Dec= 52°47'19"
rödförskjutning (z): 0.044388
Avståndet från solen till NGC 2606: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 187.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 2606 : PGC 24117, MCG 9-14-72, CGCG 263-59

Närliggande objekt: NGC 2604, NGC 2605, NGC 2607, NGC 2608

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.