eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2610

NGC 2610
Voorwerp NGC 2610 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2610 - planetaire nevel in het sterrenbeeld Hydrae
Type: PN -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: V=12.7m; B=13.6m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 8h33m23.4s; Dec= -16°8'55"
Andere namen van het object NGC 2610 : PK 239+13.1, CS=15.5

Objecten in de buurt: NGC 2608, NGC 2609, NGC 2611, NGC 2612

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.