eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2610

NGC 2610
objekt NGC 2610 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2610 - planetarisk tåke i stjernebildet Hydrae
Typen: PN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.7m; B=13.6m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t33m23.4s; Dec= -16°8'55"
Andre objektnavn NGC 2610 : PK 239+13.1, CS=15.5

Naboobjekter: NGC 2608, NGC 2609, NGC 2611, NGC 2612

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.