eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 262

NGC 262
Objekt NGC 262 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 262 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h48m47.1s; Dec= 31°57'27"
RedShift (z): 0.015034
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 262: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 262 : PGC 2855, UGC 499, MCG 5-3-8, MK 348, IRAS 00461+3141, CGCG 501-20, NPM1G +31.0015

Blízke objekty: NGC 260, NGC 261, NGC 263, NGC 264

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.