eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2635

NGC 2635
Objekt NGC 2635 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2635 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Pyxidis
Typ: I3p -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
magnitud: V=11.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 8h38m25.9s; Dec= -34°46'18"
Övriga namn på objektet NGC 2635 : OCL 728, ESO 371-SC1

Närliggande objekt: NGC 2634A, NGC 2634, NGC 2636, NGC 2637

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.